Knižnica

V priestoroch kultúrneho domu sa nachádza obecná knižnica. Knižnica je otvorená pre verejnosť každú stredu od 16:00 do 18:00 hodiny.

Obyvatelia Hriadok si majú možnosť vybrať z rôznych literárnych žánrov, ako sú romány ,beletria, detektívky, detské, encyklopédie a ďalšie. Počet kníh je niečo okolo 1300 kníh.

Podmienky vypožičania:

  • Preukaz + zápisné: 1 €
  • Vypožičanie knihy: 0,20 €

Pri strate knihy je pokuta vo výške hodnoty knihy.