Súčasnosť

V súčasnosti v obci pôsobia rôzne podnikateľské subjekty:

ALFA Plus – Vladimír Beneš
Hlavná 47, Hriadky 076 22
tel./fax: +421 56 678 47 01
Pneuservis GUMA Hriadky
Hlavná 41, Hriadky 076 22
tel./fax.: +421 56 678 27 31
ČS LPG – Papyrus
Hlavná 45, Hriadky 076 22
tel.: +421 56 678 24 52
Motorest Kanada
Hlavná 166, Hriadky 076 22
tel.: +421 56 678 47 58

MOTO LOCO
Hlavná 118, Hriadky 076 22
tel.: +421 915 915 699

Stanka Centrum
Hlavná 119, Hriadky 076 22
tel.: +421 905 619 789

Zberné suroviny
Stanka Centrum
Hlavná 119, Hriadky 076 22

CHEMAGRA s.r.o.
Južná 75, Hriadky 076 22
tel./fax.:

NOVAX s.r.o.
Severná, Hriadky 076 22
tel.: +421 905 865 843

Motodiely
Severná 151, Hriadky 076 22
tel.: +421 915 439 437

ROMAN centrum
Severná 165, Hriadky 076 22
tel.: +421 903 589 986

Holandský Nábytok
tel.: +421 918 979 968

Večierka – Bar Janeva
Hriadky 076 22
tel.: +421 56 678 38 54