Kontakt

Obecný úrad Hriadky
Hlavná 43/5
076 22 Hriadky

Kancelária obecného úradu
tel./fax: +421 56 678 27 39

Starosta obce
Ján Vincenčík
mobil: 0918 979 963
email: obechriadky@stonline.sk